Sản phẩm của Hoa Kỳ:
– Để sử dụng với bình lọc Canteen của BellaVieWater.
– Bộ lọc Pure2drink kiềm hóa tự nhiên nước uống của bạn để hỗ trợ cơ thể bạn cân bằng độ pH tinh tế.
– Chất kiềm tăng cường tự nhiên của nước lên đến 9.0 pH *
– tạo ra nước uống kiềm tinh khiết, có hương vị tuyệt vời
– loại bỏ các chất gây ô nhiễm có hại, bảo vệ khoáng chất vi lượng có lợi

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.