Sản phẩm của Hoa Kỳ.
– bình lọc nước cầm tay ion kiềm cao cấp CARRY ON của Bellaviewater pha trộn độc quyền phương tiện tự nhiên.
– Chất kiềm tăng cường tự nhiên lên đến pH-9,5 *
– tạo ra nước uống kiềm tinh khiết, có hương vị tuyệt vời.
– loại bỏ các chất gây ô nhiễm có hại
– bảo vệ khoáng chất vi lượng có lợi

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.